• สถานที่...ฺบริษัท รอแยลฟู้ด จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..ตู้อบฆ่าเชื้อ UVC