• สถานที่...ฺบริษัท เซ็นชูรี่ พลาสแพ็ค จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..ตู้อบฆ่าเชื้อ UVC