• สถานที่...ฺบริษัท เค เวิธ แอนด์ ซัคเซส จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..ตู้อบฆ่าเชื้อ UVC