• สถานที่...ฺ

• ลักษณะการติดตั้ง..ตู้อบฆ่าเชื้อ UVC 48 ลิตร