• สถานที่...ฺรพ.จุฬาฯ

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็นฆ่าเชื้อ UVC แบบแขนเดี่ยว