• สถานที่...ฺรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็นฆ่าเชื้อ UVC แบบแขนคู่