• สถานที่...ฺรพ.บางแพ

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็นฆ่าเชื้อ UVC