• สถานที่...ฺคลีนเนส

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็นฆ่าเชื้อ UVC