• สถานที่...ฺบริษัท สมิทธิผล จํากัด

• ลักษณะการติดตั้ง..รถเข็น/โคมไฟฆ่าเชื้อ UVC