• สถานที่...ฺบจก.ธารารัตน์

• ลักษณะการติดตั้ง..หลอดไฟฆ่าเชื้อ UVC