• สถานที่...ฺบริษัท ไทยคากินุมา จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..หลอดไฟฆ่าเชื้อ UVC