• สถานที่...ฺบริษัท สตรอแมนน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..หลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อ