• สถานที่...ฺบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..หลอดไฟ UVC ฆ่าเชื้อ