• สถานที่...โรงน้ำแข็ง

• ลักษณะการติดตั้ง..หลอดไฟฆ่าเชื้อ UVC