• สถานที่...ฺBe add

• ลักษณะการติดตั้ง..เครื่องฆ่าเชื้อ UVC แบบติดเพดาน