• สถานที่...ฺC.S.T AUTO

• ลักษณะการติดตั้ง..เครื่องฆ่าเชื้อ UVC แบบตั้งพื้น