• สถานที่...ฺบริษัท สุพรชัย จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..โคมฆ่าเชื้อ UVC