• สถานที่...ฺรพ.ตา หู คอ จมูก

• ลักษณะการติดตั้ง..โคมไฟฆ่าเชื้อ UVC