• สถานที่...ฺธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส

• ลักษณะการติดตั้ง..โคมไฟฆ่าเชื้อ UVC