• สถานที่...ฺบริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย)

• ลักษณะการติดตั้ง..โคมไฟฆ่าเชื้อ UVC