• สถานที่...ฺเซ็นทรัล เพลทติ้ง อินดัสตรี

• ลักษณะการติดตั้ง..โคมไฟฆ่าเชื้อ UVC