• สถานที่...ฺบริษัท ดับเบิลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..โคมไฟ UVC ฆ่าเชื้อ