• สถานที่...ฺบริษัท เอสทีเอส เซอร์วิส พาร์ทเนอรส์ จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดปรตู ZKTeco รุ่น MB40-VL