• สถานที่...ฺ บริษัท ทีอาร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดปรตู ZKTeco รุ่น MB10-VL