• สถานที่...ฺบริษัท เวิลด์ วีซ่า จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดปรตู ZKTeco รุ่น MB10-VL