• สถานที่…ฺบริษัท วิสดอมเวิลด์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น K50