• สถานที่…ฺบจก.โยนิโส​ เคมีภัณฑ์

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น MB10-VL