• สถานที่...ฺบริษัท เอเชีย ไบโอฮีลลิ่ง จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น SF400