• สถานที่...ฺคอนโดมิเนียม ปิ่นเกล้า

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู วัดอุณหภูมิ ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น AC1 (TD)