• สถานที่…บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น MB10-VL