• สถานที่…บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น MB360