• สถานที่…บริษัท มายแคสเซิลเรสเตอรองท์ จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น LX15