• สถานที่…ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น MB40-VL