• สถานที่…บริษัท เอซ ซิสเต็ม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น MB10-VL