• สถานที่…เดอะ พาร์คแลนด์ บางนา

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น AC1