• สถานที่…บริษัท เทียนฟู โซลูชั่น จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น AC1