• สถานที่…บริษัท เนชั่นแนล วีซ่า เซ็นเตอร์ แอน ทราเวล จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น K50