• สถานที่…ดิอินเตอร์เนชั่นแนล พรีสกูลเซ็นเตอร์

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น MB10-VL