• สถานที่…บริษัท ดีเอ็กซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น MINI AC