• สถานที่…บริษัท ฐานทองคอนกรีต 168 จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น MB40-VL