• สถานที่…บริษัท อินเทควัน จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู วัดอุณหภูมิ ลงเวลางาน Hikvision