• สถานที่…บริษัท ไทยท้อปโค้ท กรุ๊ป จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น MB10-VL