• สถานที่…บริษัท ซิสเท็มส์ บอร์ด จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น MB10-VL/X8S