• สถานที่…บริษัท อัลลายแอนซ์ คอร์ป จำกัด (ภูเก็ต)

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น K50