• สถานที่…บริษัท ไทยยูเนี่ยนไวร์ จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น MB40-VL