• สถานที่…บริษัท เคอรี่ อินกรีเดี้ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น MB10-VL