• สถานที่...ฺบริษัท อาร์ทิสซัน คอนสตรัคชั่น แอน เซอร์วิส จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดปรตู ZKTeco รุ่น MB10-VL