• สถานที่…บริษัท กรีน เอ็นไวรอนเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด (บ่อขยะปราจีนบุรี)

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น MB10-VL