• สถานที่…บริษัท เอสบีที เวิลด์วายด์ โปรดักส์ จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น MB10-VL