• สถานที่…บริษัท เอเชี่ยน ลีกัล แอนด์ แท็คซ สแทรททิจีส์ จำกัด

• ลักษณะการติดตั้ง..งานติดตั้ง…Access Control ระบบเปิด-ปิดประตู ลงเวลางาน ZKTeco รุ่น MB10-VL